کاسه‌ی زَر

... خیز و در کاسه‌ی زَر آب طربناک انداز

کاسه‌ی زَر

... خیز و در کاسه‌ی زَر آب طربناک انداز

چون شوم خاک رهش دامن بیفشاند ز من
ور بگویم دل بگردان، رو بگرداند ز من

پیام های کوتاه
  • ۱۲ فروردين ۹۵ , ۲۳:۵۸
    دنیا

محسن یادت باشه (1)

پنجشنبه, ۱۴ آبان ۱۳۹۴، ۱۱:۲۹ ب.ظ


بعد از آتشی که حاج میثم1 برافروخت، "جای پای فرهاد2" خاکسترم کرد.

با تمام احترام به جمشید3 عزیز. کسی که عجیب ، غریب و باغیرت بود.

 

1-   حاج میثم مطیعی
2-   روایت زندگی یکی از شهدای زردشتی از زبان مادر فرهاد.   
3-   
چوپانی که نزد پروردگارش روزی میخورد آن‌هم بی‌حساب. (شهید جمشید محمدنژاد)
۹۴/۰۸/۱۴
محسن رجب پور