کاسه‌ی زَر

... خیز و در کاسه‌ی زَر آب طربناک انداز

کاسه‌ی زَر

... خیز و در کاسه‌ی زَر آب طربناک انداز

چون شوم خاک رهش دامن بیفشاند ز من
ور بگویم دل بگردان، رو بگرداند ز من

پیام های کوتاه
  • ۱۲ فروردين ۹۵ , ۲۳:۵۸
    دنیا

۲ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۶ ثبت شده است

زندگی آسیب پذیر

۳۰
ارديبهشت

انصافاً رندگی امروزی به مراتب آسیب پذیرتر شده، باور بفرمائید با خاموش شدن موبایل و دگرباره روشن نشدنش، باری سنگین از دوش انسان امروزی برداشته و باری بس گرانتر بر تیره پشتش خواهد نشست.
این است حکایت امشب ما! خدا قسمت هیچ بنی بشری ننماید.

  • ۳۰ ارديبهشت ۹۶ ، ۲۳:۴۱
  • ۹۴ نمایش
  • محسن رجب پور

مرگ و حیات!

۳۰
ارديبهشت

بسم الله الرحمن الرحیم


مرگ را در غفلت،
حیات را در یأس از غیر و اضطرار به درگاهت یافتم.
همیشه با من باش!


  • ۳۰ ارديبهشت ۹۶ ، ۲۳:۲۷
  • ۸۳ نمایش
  • محسن رجب پور